Året som gått

HSB Götas årsredovisning 2021

Läs årsredovisningen här

Inte riktigt hundra...

HSB startade 1923 som en nyskapande kooperativ organisation för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Då var bostadsnöden svår och HSBs uppgift var att förse medlemmarna med bra och prisvärda bostäder.

Så står det att läsa om HSBs historia. Detta var för snart hundra år sedan och verksamheten har breddats men grunden känns fortfarande aktuell.

Under 2021 har HSB Göta lyckats med målsättningen att få i gång flera nyproduktionsprojekt. Bostadsrätter i Halmstad, Falkenberg och Jönköping samt ett projekt med hyresrätter i Jönköping är vad som är i produktion nu. Ytterligare projekt i Varberg, Borås och Jönköping ligger i startgroparna med en planerad byggstart under 2022. Genom att förädla lokaler och outnyttjade ytor har våra Bosparare också fått möjlighet till bostäder både som hyresrätt och bostadsrätt.

Spela videoklipp
0
Medlems-
föreningar
0
Medlemmar

Vad är demokrati för dig?

För mig är demokrati en viktig del i samhället!
Demokratin är förmågan att lösa svåra problem och bestämma vägval genom dialoger. För vissa verkar det vara att alltid få sin vilja igenom. Det är inte demokrati för mig. Demokrati är att frågor avgörs med majoritetsbeslut men samtidigt också med en hänsyn till minoriteten.…

Styrelsen

Övre raden från vänster: Håkan Källman (ledamot), Reine Johansson (VD), Leif Möller (ledamot), Tina Dabaia (ledamot), Marita Gunterberg (ledamot), Jenny Lundell (ledamot).

Undre raden från vänster: Siw Gustavsson (ledamot), Elin Rydberg (ordförande), Per Neugebauer (ledamot), Torbjörn Hägg (ledamot).

Ledningsgruppen

  1. Reine Johansson, VD
  2. Ann-Sofie Kindbom Uddh, Chef HSB Fastighets-Förvaltning Göta AB
  3. Pierre Krusing, Chef Nyproduktion
  4. Ulrika Malmsten-Persson, Hållbarhetschef
  5. Julia Rofors, Driftledare HR
  6. Sandra Bergqvist, Marknadschef
  7. John Johansson, Ekonomichef
  8. Mikael Carlson, Fastighetschef HSB Gambrinus AB

Medarbetarna

– VÅR VIKTIGASTE RESURS

Det är våra 269 medarbetare som är HSB. Deras engagemang och passion för sina yrkesroller är extremt viktigt och genom­syrar hela företaget. Tillsammans gör vi våra kärnvärden till verklighet – varje dag.

Under 2021 har vi lagt extra fokus på hälsa och arbetsmiljö. Vi startade bland annat upp Hälsoklivet, en satsning på hälsofrämjande aktiviteter för personalen. En av dessa var Teamboost vars syfte är att inspirera till rörelse, engagemang och skapa en härlig lagkänsla.

Karriär på jobbet

Vi vill vara en arbetsplats där det är möjligt att utvecklas. Ett sätt kan vara att byta jobb inom företaget. Under året har vi gjort klart med flera interna kandidater som ska påbörja nya utmaningar hos oss på HSB Göta.

Fler nöjda medarbetare

Medarbetarundersökningen år 2021 visar att nöjdheten och motivationen har ökat bland personalen sedan 2019. Vårt NMI-mål för 2021 var 70. Resultatet visar 74! Det innebär att vi har ökat med sex enheter sedan senast.

Utbildning i digital teknik

För att stärka oss inom det digitala området har vi under 2021 erbjudit en utbildning inom digitala möten. Utbildningen gav konkreta verktyg och bidrog också till att stärka självförtroendet i dessa sammanhang.

Fokus på arbetsmiljö

Vi tar arbetsmiljöarbetet på största allvar. För att belysa vikten av detta har vi under 2021 arbetat med att skapa en bra och hälsosam arbetsmiljö. Utöver våra hälsosatsningar har vi också utökat våra arbetsmiljöträffar.

Våra värderingar på film

Under 2020 tog vi fram en film som förklarar vår värdegrund ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan). Filmen publicerades på vår LinkedIn-kanal och har där nått över 1 400 visningar till dags dato. Ett av filmens syften är att stärka HSB Götas attraktivitet som arbetsgivare genom att just belysa vår viktiga värdegrund.

Se filmen här nedan.

Ny webb

Den som är van att besöka hsb.se/gota har under året märkt att sidan fått både nytt utseende och ny struktur. Uppdaterade typsnitt och stil är något som är gemensamt för hela HSB. När vi ändå var i gång med att uppdatera sidan, passade vi även på att förbättra strukturen på våra egna sidor. Det gäller framför allt förvaltningstjänsterna, som numera är lättare att navigera bland. Numera jobbar vi också strukturerat med SEO och AdWords, för att vi ska bli mer sökbara på nätet och bättre nå ut till rätt målgrupp.

Spela videoklipp
0
medlemmar

HSB Göta fortsätter att växa

HSB Göta fortsätter att visa positiva siffror när det gäller antalet nya medlemmar. Sammanräkningen för 2021 visar att vi nu är 33 027 medlemmar!

Medlemmarna är centrala i hela HSBs verksamhet. Det är för dem vi jobbar och därför lägger vi stor vikt vid att utveckla vår medlemsverksamhet. Ett sätt är genom att följa upp ett antal styrelseträffar som vi har medverkat i.

Syftet med träffarna är att bostadsrättsföreningarnas styrelser ska komma i närmare kontakt med HSB Götas styrelse för att ges möjlighet att lyfta frågor och komma med sin syn på medlemsverksamheten och hur den kan utvecklas. HSB Götas styrelse får också en möjlighet att berätta hur och vad man arbetar med för närvarande.

HSB Götas styrelseordförande Elin Rydberg var närvarande på nästan alla träffar.

Toppbetyg till förvaltningen

En omfattande del av HSB Götas verksamhet utgörs av förvaltning. Det innebär att vi hjälper såväl bostadsrättsföreningar som företag med alltifrån att projektleda byggnationer till att hålla rent och snyggt. Att vi gör ett bra jobb vet vi. Under 2021 fick vi snittbetyget 4,0 (av 5) när det gäller kundnöjdhet. Det är vi stolta över!

Vi är också mycket stolta över medarbetarnas förmåga att leverera, trots försvårande omständigheter. Pandemin innebar att vi inte kunde jobba riktigt som vanligt, men vi lyckades ändå utföra våra uppdrag på ett professionellt sätt. En stor del av våra förvaltningstjänster går nämligen inte att utföra hemifrån eller på distans. Samtidigt kan inte alla arbeten skjutas upp på obestämd framtid. Trots alla hinder kunde våra medarbetare på ett föredömligt sätt ändå genomföra sina uppdrag smittsäkert och med kvalitet. Det kallar vi yrkesskicklighet.

HSB Göta Fastighetsförvaltning AB är en helhetsleverantör som erbjuder:

BYggstart på flera orter

Under 2019 och 2020 hade vi ingen byggstart, men det blev en ketchupeffekt under 2021. Då byggstartade vi 291 bostadsenheter och satte spaden i jorden i Halmstad, Jönköping och Falkenberg.

Dessutom planerar vi byggstarter av 245 bostadsrättslägenheter under 2022, bland annat i Borås och Jönköping. Det innebär att vi under två år startar upp 536 bostadsenheter.

HSB brf Fågeln, Jönköping

Kvarteret hade en lyckosam säljstart 2016, men låg därefter i träda i ett antal år på grund av ett överklagande av bygglovet. Under 2020 relanserades projektet – ett nytt kvarter på ett toppenläge på Liljeholmen i Jönköping och under 2021  satte vi spaden i jorden för brf Fågeln, innehållande 48 bostadsrättslägenheter. De sålde bra under året och kvarteret kommer med all säkerhet att vara slutsålt vid färdigställandet våren 2023.
Läs mer »

HSB Parketten, Skeppsbron, Jönköping

Ett stort nybyggnadsprojekt utspelar sig på Skeppsbron i Jönköping. Här började vi under 2021 att bygga vårt hyresrättsprojekt kvarteret Parketten, innehållande 149 lägenheter inklusive ett trygghetsboende. Detta kommer att vara inflyttningsklart våren 2024.
I kvarteret intill uppför vi brf Sjöstenen, som har 84 bostadsrättslägenheter, som har säljstart våren 2022.
Läs mer »

Brf Stinsen och brf Stationen i Falkenberg

På området Tröinge Ängar i Falkenberg sattes spaden i jorden för brf Stinsen, det första av tre punkthus. Eftersom efterfrågan var så stor kunde vi även säljstarta brf Stationen, de andra två husen i projektet.
Läs mer om brf Stinsen »

Läs mer om brf Stationen »

Brf Sånglärkan i Halmstad

Ranagård är ett område i Halmstad, beläget mellan centrum och Tylösand, som utvecklas till en ny vital stadsdel. HSB Göta är en av flera aktörer som är med och formar den nya stadsdelen. Här bygger vi nio radhus och 31 lägenheter och där i stort sett alla bostäder såldes på en gång och kvarteret är nu under uppförande.

Läs mer »

Nöjda hyresgäster i HSB Gambrinus

HSB Gambrinus är det bolag som samlar våra hyresfastigheter. Vi har lokaler och hyreslägenheter i Jönköping, Huskvarna, Borås, Värnamo, Gislaved, Falkenberg och Halmstad. Vi ska erbjuda kvalitativa och attraktiva hyreslägenheter till våra bosparare, medlemmar och allmänheten. Det gör vi genom långsiktigt ägande i HSB Götas affärsområde. Och vi växer via förvärv och nyproduktion.

 

2 676

lägenheter finns numera i HSB Gambrinus bestånd.

Bospar ger förtur

Fördelningen av lägenheterna sker genom ett kösystem där de som bosparar i HSB har förtur. Därefter går turen till övriga sökande.

140

fastigheter äger HSB Gambrinus.

parketten

Under 2021 påbörjade bygget av nya hyresrätter i på Skeppsbron i Jönköping. HSB Parketten rymmer dels hyreslägenheter, dels trygghetsboende.

81,8%

är vårt serviceindex för 2021. Serviceindex mäter till exempel trygghet, att det är rent och snyggt, att man tar kunden på allvar och att hyresgästerna får hjälp när det behövs.

ILOQ - Smartare lås

HSB Gambrinus har valt att satsa på iLOQ, det senaste inom digital låsteknik. Först ut 2021 var Svalörten i Värnamo, en fastighet med 192 lägenheter, där alla hyresgäster fick det nya låssystemet.

231

lokaler ingår i HSB Gambrinus bestånd.

Smart koll på temperaturen

För att minska energiåtgången har vi installerat uppkopplade termometrar. På så sätt kan värmen regleras digitalt – vilket sparar både tid och miljö.

HSB Götas hållbarhetsrapport

- vi vill bidra till en bättre värld

Att jobba med hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare på senare år och är numera en självklarhet för oss på HSB Göta. Vi har en uttalad strategi för hur vi ska minimera vår klimatpåverkan och verka för en mer hållbar utveckling. Och det gör vi med stolthet. Vår utgångspunkt är de mål som finns i FN:s Agenda 2030 och vår målbild är tydlig: vi ska ska verka för ett hållbart samhälle!

Klimatpåverkan

Nytt klimatmål

HSBs klimatmål har varit att minska klimatpåverkande utsläpp med 75 % till år 2023. Men under 2021 fattade förbundsstyrelsen i HSB beslut om ett nytt och mer ambitiöst klimatmål. 2040 ska HSB ha netto-noll klimatpåverkan genom hela värdekedjan.

Minskad energianvändning

HSB Göta har ett högt satt energimål som säger att vi ska minska vår energianvändning med 2 % per år. 2021 minskade energianvändningen med 1,1 %. Detta uppnåddes främst genom injustering av temperatur och förbättrad styrning av värme i våra fastigheter. Andra energiåtgärder som också bidragit till minskningen är byte av belysning, termostater samt förbättring av ventilationssystem.

Så gör vi rätt

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete bygger på att alla intressenter känner till vilka regler som gäller. Därför jobbar HSB efter ett antal policys och koder. Vi har också sedan 2018 en visselblåsarfunktion. Hittills har inga oegentligheter framkommit via den funktionen.

Certifierat energiledningssystem

Under 2021 har vårt energiledningssystem certifierats enligt
ISO 50 001. Den externa revisionen genomfördes i september 2021 och i början på 2022 har vi nu erhållit godkänt certifikat. Kortfattat innebär detta att vi har utsett en energiledningsgrupp som bevakar vårt arbete med att uppnå vårt energimål och energianvändning.

0

HÅLLBARHETSINDEX.
Summerat för våra åtta hållbarhetsmål.

0 %

KVINNLIGA MEDARBETARE.
Totalt är det 113 kvinnliga och 156 manliga medarbetare.

 

0 MWh

PRODUCERAD SOLENERGI
under 2021.

Falken_Catarina Sylve Leif

HSB brf Falken vann HSB Göta Hållbarhetspris 2021

HSB Götas Klimatpris blev från och med 2021 ett hållbarhetspris. För att vinna gäller det alltså numera att leverera ur hållbar­hetens samtliga perspektiv. Och det har bostadsrättsföreningen HSB brf Falken i Nässjö gjort. Föreningen har systematiskt jobbat med detta. Den har investerat i solpaneler, fönsterbyte och balkonger samt glasat in uteplatser. Belysningen i gemensamma ytor har bytts till mer energisnål LED och med närvarostyrning. Dessutom har den investerat i gemensamma lokaler för ökad social hållbarhet.

hsb

Branschens mest hållbara varumärke

Vi vill vara hållbara i allt vi gör och samtidigt inspirera medlemmar och kunder att göra detsamma. HSB har därför utarbetat en tydlig strategi för hållbar tillväxt i det dagliga arbetet.
Ambitionen är att hållbarhet ska genomsyra våra affärsområden och leda oss till att vara det mest hållbara varumärket inom vår bransch. Arbetet har gett resultat. År 2021 utsågs HSB för fjärde året i rad till branschens mest hållbara varumärke i Sustainable Brand Index.

Ekonomisk redovisning

- starkt resultat i år igen

HSB Göta kan återigen uppvisa ett starkt resultat. Nettoomsättningen har ökat och årets redovisade resultat är 43,9 mkr. Vinstmarginalen har ökat från 7,6 % till 12,1 % under år 2021.

HSB Göta
Österängsvägen 3, 551 18 Jönköping
077-110 10 30