Året som gått

HSB Götas årsredovisning 2022

Läs årsredovisningen här

UR LED ÄR TIDEN...

Ur led är tiden, ve att jag är den som föddes att den vrida rätt igen. Klassisk översättning av ett citat ur Shakespeares Hamlet. Även om det skrevs för över fyra hundra år sedan så känns det även aktuellt med de senaste årens händelser.

Efter ett par år med pandemirestriktioner har vi lärt oss att inte ta självklara saker för givet. Vi har lärt oss att uppskatta att faktiskt få träffas fysiskt och inse vilket värde det har att få röra sig fritt.

Precis hade dessa lättnader börjat gälla och vi kunde skönja en viss framtidstro, så kom beskedet att Ryssland gjort ett militärt försök att inta Ukraina. Krig i Europa är ett faktum. Det är svårt att föreställa sig det lidande som många upplever som en direkt följd av detta vansinne. Det osäkra världsläget i spåren av kriget påverkar givetvis många av oss genom ökade kostnader för räntor, el och drivmedel, brist på material med mera. Tufft för många, men en sommarbris jämfört med läget i konfliktens centrum.

Spela videoklipp
0
Medlems-
föreningar
0
Medlemmar

100 ÅR ÄR EGENTLIGEN INGENTING!

För 230 miljoner år sedan tror man att de första dinosaurierna fanns på jorden. I det perspektivet är 100 år ingenting. Men för oss människor som lever på jorden här och nu är det ändå en ganska lång tid. Ser vi tillbaka 100 år känns det avlägset. Mycket har hänt sedan dess…

Styrelsen

Stående: Jenny Lundell (ledamot), Marita Gunterberg (ledamot), Reine Johansson (VD), Siw Gustavsson (ledamot).

Sittande från vänster: Leif Möller (ledamot), Håkan Källman (ledamot), Torbjörn Hägg (ledamot), Elin Rydberg (ordförande), Marie Josefsson (ledamot), Per Neugebauer (ledamot).

Ledningsgruppen

 1. Sandra Bergqvist, Marknadschef
 2. Ann-Sofie Kindbom Uddh,
  Affärsområdeschef
  Nyproduktion & Entreprenad
 3. Reine Johansson, VD
 4. John Johansson, Ekonomichef
 5. Julia Rofors, Driftledare HR
 6. Ulrika Malmsten-Persson, Hållbarhetschef
 7. Mikael Carlson,
  Affärsområdeschef
  Egenägda fastigheter
 8. Marie Ohlsson, 
  Affärsområdeschef
  Teknisk Förvaltning
 9. Jan Högberg, Affärsområdeschef
  Ekonomisk Förvaltning

Nu blir vi ”ett hsb göta”

HSB Göta vill erbjuda en arbetsplats där medarbetarna trivs, mår bra och utvecklas. Därför genomför vi årligen flera projekt med olika fokusområden, allt från idrottsaktiviteter till utbildningar. Under 2022 togs viktiga steg i satsningen om att bli ”ett HSB Göta”.

Under 2022 har ett förändringsarbete påbörjats för att rusta vår organisation att möta framtiden på bästa sätt. En av utgångspunkterna i detta arbete har varit medarbetares uttryckta önskan om att än mer upplevas som ”ett HSB Göta”. Detta har mynnat ut i en omorganisationsresa som inleddes i slutet av 2022 med en ny organisationsstruktur som vi kommer att jobba från och med den 1 mars 2023.

Hälsoklivet

Vi har under flera års tid jobbat med hälsofrämjande aktiviteter för vår personal och 2022 var inget undantag. Vi genomförde till exempel: • Blodomloppet i Jönköping. • En lagutmaning som gick ut på att samla poäng genom att utföra olika fysiska aktiviteter och samla dem i en app. • Julbingo med fokus på trivsel och hälsa.

HLR-utbildning

En viktig del i att kunna erbjuda en trygg arbetsplats är att såväl chefer som medarbetare har rätt kunskap om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. I november genomfördes HLR-utbildningar på våra lokalkontor. Utbildningarna var uppskattade och nya tillfällen kommer att bokas in under 2023.

ETHOS

All vår verksamhet utgår från ett antal grundläggande värderingar: engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. De inledande bokstäverna bildar ordet ETHOS. För att vi kontinuerligt ska jobba med vår värdegrund har vi valt att både våra medarbetarsamtal och lönesamtal grundar sig i vår värdegrund.

HSB-dagen

Eftersom vi har verksamhet på flera orter är det viktigt att ibland samla alla. Så sker när vi arrangerar HSB-dagen, som 2022 inföll den 16 september på Gummifabriken i Värnamo. Då träffades alla medarbetare för att få inspiration, kunskap och ha trevligt tillsammans. HSB-dagen är ett bra forum för att svetsas samman och skapa ”ett HSB Göta”.

Lyckad kampanj för att få fler HSB-ledamöter

HSB-ledamoten är en viktig och uppskattad medlemsförmån, men vi behöver bli fler! Därför bestämde vi oss för att genomföra en kampanj. Målet var att få fler att bli nyfikna på uppdraget.

Kampanjen utformades som fyra olika filmer med lika många målgrupper, som sedan lanserades i sociala medier.

Resultatet blev riktigt bra och inströmningen av ansökningar har aldrig varit högre.

Se filmen här nedan.

Spela videoklipp
0
medlemmar

HSB Göta fortsätter att växa

HSB Göta fortsätter att visa positiva siffror när det gäller antalet nya medlemmar. Sammanräkningen för 2021 visar att vi nu är 33 498 medlemmar!

På HSB Göta är det alltid medlemmarna som står i centrum och vi har under året genomfört flera aktiviteter för att tillsammans utveckla vår verksamhet.

Under hösten höll HSB Götas styrelse, tillsammans med valberedning, träffar med representanter för våra medlemsföreningars styrelser. Tidigare kallades dessa möten för Styrelseträffar, men har nu bytt namn till Ägarsamråd eftersom det tydligare beskriver syftet med mötena: att vara med och tycka till och påverka verksamheten.

ökat utbud från HSB Göta förvaltning

En viktig del i HSB Götas verksamhet är vår fastighetsförvaltning. Vi har ett i det närmaste komplett utbud av tjänster inom området som riktar sig till bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare. Vårt utbud utvecklas för varje år och under 2022 introducerades flera nya erbjudanden.

Dit hör exempelvis Säkra Hus som hjälper fastighetsägaren att uppfylla olika lagkrav. Vi introducerade även HSB Köhantering och styrelsestöd, tjänster som underlättar för många av våra bostadsrättsföreningar. 

HSB Göta Fastighetsförvaltning AB är en helhetsleverantör som erbjuder:

Vi bygger nytt – men pausar vissa projekt

Marknadsläget i världen gjorde att intresset för att köpa nya bostäder sjönk kraftigt under 2022. Därför fattade vi beslut om att pausa några av våra planerade nybyggnadsprojekt i Jönköping, Borås och Falkenberg. Det betyder dock inte att vi har tappat framtidstron. HSB har varit verksamt i 100 år och vet att konjunkturen går upp och ned. Naturligtvis kommer HSB Göta att bygga nytt igen. Vi avvaktar bara tills marknadsläget förbättras. Och vi bygger fortfarande – här är några av våra nybyggen:

HSB brf Fågeln, Jönköping

Kvarteret hade en lyckosam säljstart 2016, men låg därefter i träda i ett antal år på grund av ett överklagande av bygglovet. Under 2020 relanserades projektet – ett nytt kvarter på ett toppenläge på Liljeholmen i Jönköping och under 2021 sattes spaden i jorden för brf Fågeln, innehållande 48 bostadsrättslägenheter. Bygget fortsatte under 2022 och inflyttning skedde under våren 2023. Ett antal osålda lägenheter fanns då kvar.

Läs mer »

HSB Parketten, Skeppsbron, Jönköping

Skeppsbron är en helt ny stadsdel som växer fram i Jönköping. Här började vi under 2021 att bygga vårt hyresrättsprojekt kvarteret Parketten, innehållande 149 lägenheter inklusive ett trygghetsboende. Detta kommer att vara inflyttningsklart våren 2024.
Under 2022 har vi kommit flera steg vidare i projektet och uthyrningen är i full gång. 

Läs mer »

Brf Stinsen och Stationen i Falkenberg

På området Tröinge Ängar i Falkenberg flyttade under 2022 de första boenden in i brf Stinsen. Det nya huset verkar helt klart falla i smaken. Projektet hade det högsta NKI-resultatet i hela Sverige, det vill säga Sveriges mest nöjda kunder under år 2022. 

Däremot satte vi paus för försäljningen av brf Stationen, de andra två husen i projektet.

Läs mer om brf Stationen »

Brf Sånglärkan i Halmstad

Ranagård är ett område i Halmstad, beläget mellan centrum och Tylösand, som utvecklas till en ny vital stadsdel. HSB Göta är en av flera aktörer som är med och formar den nya stadsdelen. Här bygger vi nio radhus och 31 lägenheter och där i stort sett alla bostäder såldes på en gång. Kvarteret är nu under uppförande och står klart i maj 2023. Här har försäljningen gått mycket bra. 

Läs mer »

fler fastigheter och nöjdast hyresgäster

HSB Gambrinus är det bolag som samlar våra hyresfastigheter. Vi har lokaler och hyreslägenheter i Jönköping, Huskvarna, Borås, Värnamo, Gislaved, Falkenberg och Halmstad. Vi ska erbjuda kvalitativa och attraktiva hyreslägenheter till våra bosparare, medlemmar och allmänheten. Det gör vi genom långsiktigt ägande i HSB Götas affärsområde. Och vi växer via förvärv, nyproduktion och ombyggnation. Under året har vi ökat vårt bostadsbestånd genom inköp, ombyggnation och vi är i full färd med att bygga nytt. 

2 739

lägenheter finns numera i HSB Gambrinus bestånd.

Bospar ger förtur

Fördelningen av lägenheterna sker genom ett kösystem där de som bosparar i HSB har förtur. Därefter går turen till övriga sökande.

Koll på underhållet

Under året har de flesta av våra fastigheter besiktigats och fått en genomarbetad underhållsplan. Vi har nu en bättre struktur i vårt underhållsarbete när vi jobbar med systemet Planima.

Parketten

Under 2021 påbörjade bygget av nya hyresrätter i på Skeppsbron i Jönköping och arbetet flöt på under 2022. HSB Parketten rymmer dels hyreslägenheter, dels trygghetsboende.

83,2%

är vårt serviceindex för 2022. Med det är vi bäst av alla HSB-föreningar som genomfört undersökningen under året.

13 000

kvadratmeter lokaler ingår i vårt eget fastighetsbestånd – likväl som 400 garage och 900 parkeringsplatser.

143

Så många fastigheter äger HSB Gambrinus.

Förvärv

Under 2022 köpte vi två fastigheter i centrala Halmstad, Skånegatan 15 och Skeppargatan 19. Ett strategiskt inköp i syfte att öka antalet hyresrätter i Halland.

HSB Götas hållbarhetsrapport

– vi vill bidra till en bättre värld

Världen står inför stora miljö- och hållbarhetsutmaningar och vi på HSB tar dem på största allvar. Vårt arbete med miljö, energi och klimat utgår från FN:s globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. De inriktar sig på en snabbt minskad klimatpåverkan, en giftfri miljö och en god, bebyggd miljö.

Utsläppskällor

Vår strategi för hållbar tillväxt

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår strategi för hållbar tillväxt. Strategin sätter fokus på resurseffektivitet, klimat, tillväxt genom hållbara tjänster och produkter. Dessutom ska HSB vara en viktig aktör för det hållbara samhället. 

ISO 50001 certifikat

I februari 2022 erhöll vi certifikat för vårt energiledningssystem enligt ISO 50 001. Certifieringsrevisionen ägde rum under hösten 2021, och under hösten 2022 genomfördes en uppföljande revision med godkänt resultat. Ledningssystemet har för oss inneburit ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan som vi förutsätter kommer bidra till ytterligare förbättring av vår energiprestanda.

Så gör vi rätt

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete bygger på att alla intressenter känner till vilka regler som gäller. Därför jobbar HSB efter ett antal policys och koder. Vi har också sedan 2018 en visselblåsarfunktion. Hittills har inga oegentligheter framkommit via den funktionen.

Biologisk mångfald på agendan

Biologisk mångfald har seglat upp som den viktigaste hållbarhetsfrågan näst efter klimatfrågan. Biologisk mångfald behövs för genetisk variation och är även viktig för oss människor eftersom den ger oss mat, medicin och andra livsnödvändigheter. Inom HSB har vi som mål att förvalta våra fastigheter under lång tid framöver. Utöver att vår förvaltning har bedrivits fritt från bekämpningsmedel och andra kemikalier under många år, behöver vi också ta fram riktlinjer för hur vi utformar våra utemiljöer med hänsyn till biologisk mångfald, natur och arter. Detta arbete kommer att intensifieras under 2023.

0

MMI-INDEX.
2022 nådde vi 76 i Motiverad MedarbetarIndex.

0 %

KVINNLIGA MEDARBETARE.
Totalt är det 120 kvinnliga och 155 manliga medarbetare.

0 MWh

PRODUCERAD SOLENERGI
under 2022

Hallbarhetspris

HSB brf Regnbågen vann HSB Göta Hållbarhetspris 2022

För att uppmuntra till hållbarhetsarbete har HSB Göta instiftat ett Hållbarhetspris. År 2022 gick det till brf Regnbågen i Jönköping.

De har unnder flera år satsat hårt på sitt hållbarhetsarbete. Och det har gett resultat vilket märks på medlemmarnas trivsel, trygghet och gemenskap. Ett konkret exempel är deras odlingar. Under 2022 fick de möjlighet att vara med i ett pilotprojekt om att odla hydroponiskt inomhus. En satsning som bidrar till mer kontaktytor bland de boende – och så får de goda grönsaker på köpet!

hsb

Branschens mest hållbara varumärke

Vi vill vara hållbara i allt vi gör och samtidigt inspirera medlemmar och kunder att göra detsamma. HSB har därför utarbetat en tydlig strategi för hållbar tillväxt i det dagliga arbetet.

Ambitionen är att hållbarhet ska genomsyra våra affärsområden och leda oss till att vara det mest hållbara varumärket inom vår bransch. Arbetet har gett resultat. År 2022 utsågs HSB återigen till branschens mest hållbara varumärke i Sustainable Brand Index.

Ekonomisk redovisning

- starkt resultat i år igen

HSB Göta kan återigen uppvisa ett bra resultat. Nettoomsättningen under 2022 var i koncernen var 587,5 mkr. Resultat efter finansiella poster uppgår till 20,9 mkr och årets redovisade resultat är 15,0 mkr.

Spela videoklipp

HSB Göta
Österängsvägen 3, 551 18 Jönköping
077-110 10 30