Året som gått

HSB Götas årsredovisning 2023

HSB är en del av lösningen

När vi summerar 2023 kan vi konstatera att det varit ett kontrasternas år. Vi har haft all anledning att fira våra stolta 100 år men vi har också varit tyngda av kostnadsökningar och tragiska rapporter om konflikter i vår omvärld.

Trots rapporter som indikerar att bostadsbyggandet i stort sett har stannat av, kan vi ändå glädjas åt att under 2023 ha färdigställt två fina nyproduktionsprojekt. I höjd med årets stämma kommer vi också ha färdigställt ett hyresrättsprojekt på Skeppsbron i Jönköping med 149 hyresrätter, varav 60 trygghetsboenden.

Med värdegrunden som ledstjärna ska vi se till att HSB blir en del av lösningen för en tryggare framtid. Stor tack till alla som på ett eller annat sätt bidrar till den positiva utvecklingen!

Spela videoklipp
0
Medlems-
föreningar
0
Medlemmar

HSB-familjen har blivit starkare

Även HSB Göta, som en av 24 HSB-föreningar i landet, har behov av goda grannar. När tiderna är ekonomiskt kärvare och kraven större, då måste man hjälpas åt. Tillsammans med HSB Norra Götaland och HSB Göteborg bedriver vi vår studieverksamhet. Vi sköter löneadministration för nästan hela HSB tillsammans med de goda grannarna HSB Sydost. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor tillsammans med goda HSB -grannar från hela landet.

Nu vill vi gå steget längre och tänker oss att vår samverkan kan bli ännu starkare. Vi har i dialog med HSB Sydost kommit fram till att medlemsnyttan för våra medlemsbrf:er kan bli större, ekonomin för föreningen kan stärkas, kunskapen kan öka och tryggheten kan växa om vi går från att vara grannar till att bo tillsammans. Alla bostadsrättsföreningar i Småland, Blekinge, Halland och Sjuhärad blir nu en familj under samma tak.

Styrelsen

Första raden från vänster: Elin Rydberg (ordförande), Torbjörn Hägg (ledamot), Marita Gunterberg (ledamot).

Andra raden från vänster: Jenny Lundell (ledamot), Håkan Källman (ledamot), Siw Gustavsson (ledamot), Reine Johansson (VD).

Tredje raden från vänster: Per Neugebauer (ledamot), Marie Josefsson (ledamot), Jakob Olofsgård (ledamot).

Ledningsgruppen

 1. Sandra Bergqvist, Marknads- och Kommunikationschef
 2. Ann-Sofie Kindbom Uddh,
  Affärsområdeschef
  Nyproduktion & Entreprenad
 3. Reine Johansson, VD
 4. John Johansson, Ekonomichef
 5. Julia Rofors, HR-chef
 6. Ulrika Malmsten-Persson, Hållbarhetschef
 7. Mikael Carlson,
  Affärsområdeschef
  Egenägda fastigheter
 8. Marie Ohlsson, 
  Affärsområdeschef
  Teknisk Förvaltning
 9. Jan Högberg, Affärsområdeschef
  Ekonomisk Förvaltning

nöjdare hyresgäster än någonsin – HSB prisades

Aldrig någonsin har HSB haft mer nöjda hyresgäster än nu. Med 84,2 i serviceindex når HSB en toppnotering – och belönades med priset Hederskristallen.

– Det är fantastiskt roligt och ett resultat av ett långt och systematiskt arbete, säger Mikael Carlson, affärsområdeschef för Egenägda fastigheter.

Toppbetyg till HR-center

HR-Center är en verksamhet ägd gemensamt av HSB Göta och HSB Sydost med huvudkontor i Jönköping. Specialistområdet är löneadministration och HR-frågor. Under 2023 producerades 71 564 lönespecifikationer till ett värde av 924 249 733 kronor. Betyget från kunderna: 4,6 av 5!

Rekryteringskampanj

Under 2023 har vi gått ut i en bred rekryteringskampanj på sociala medier för att stärka bilden av HSB som arbetsgivare. Kampanjen byggede på insikten om att den viktigaste faktorn för att trivas på jobbet är kollegorna. Vår största tillgång är våra medarbetare – därför ville vi lyfta fram personalkulturen och gemenskapen.

Utbildning i "hot och våld"

Vår personal fick under sommaren genomgå en digital utbildning med syfte att ge kunskap för att kunna förebygga och stävja hotfulla situationer. Utbildningen var anpassad för HSB och berörde bland annat telefonsmtal, hembesök och upprörda kunder. För avdelningar med mycket kundkontakt erbjöds även en fördjupande del.

Nya digitala tjänster

Under året har flera e-tjänster lanserats för att underlätta för våra medlemmar. Exempelvis introducerades tjänsten Köhantering för att förenkla uthyrning av garage, parkeringsplatser och förråd. Dessutom släpptes tjänsten digitalt styrelsestöd för alla brf:er med syfte att underlätta vid köp av ekonomisk förvaltning.

stort firande av sveriges modernaste 100-åring

År 2023 fyllde HSB hundra år och det var ett jubileum som firades med pompa och ståt. Jubilaren hyllades bland annat med en egen trailerturné, tårtor och trevliga träffar för medlemmar och medarbetare.

Från centralt håll hade HSB ordnat en stor trailer med utställning som turnerade genom landet under våren. Den 6–7 maj var det HSB Götas tur att stå som värd för evenemanget. Trailern ställdes upp på Hotellplan i centrala Jönköping och lockade närmare 5 000 besökare! HSBs utställningstrailer visade upp HSBs 100-åriga historia för både stora och små.

Tarta2-fri2

hsb-dagen och 100-årsfest

Den traditionella HSB-dagen kombinerades under 2023 med en 100-årsfest. Födelsedagsfesten var tillägnad alla HSB-medarbetare och hölls på samma dag över hela landet. Träffen inleddes med en minimässa där man fick köra automower, skruva gipsskruvar, spela bingo och tävla – allt i syfte att lära sig mer om vad kollegorna arbetar med. Därefter väntade föreläsningar innan det var dags för middag och fest.

fortsatt firande under året...

100-årsfirandet fortsatte under hela året. I höstas var vi på torghandel i Nässjö där våra medarbetare fanns på plats för att prata med alla som ville veta mer om HSB och boende. Det bjöds även på fika och tävlingar. I Falkenberg var upplägget detsamma med Falkenbergs Höstmarknad som den stora arenan.

Vi byggde nytt - nu är vi startklara för nya byggen

HSB Göta har flera byggprojekt i pipelinen, men flera av dem är satta på paus på grund av rådande konjunkturläge. Men under 2023 gick vi i mål med två stora projekt: HSB brf Fågeln i Jönköping och HSB brf Sånglärkan i Halmstad. Dessutom är vi i skrivande stund i slutfasen av det nya kvarteret Parketten på Skeppsbron i Jönköping.

HSB brf Fågeln, Jönköping

Under året blev vi klara med vårt stora projekt HSB brf Fågeln i kvarteret Liljeholmen i Jönköping. Inflyttning skedde under våren 2023. Totalt rymmer föreningen 48 lägenheter, försäljningen har gått bra och husen fylls på. Kvarteret består av fyra huskroppar, inbyggda i befintlig miljö på ett diskret sätt.

Läs mer »

HSB Parketten, Jönköping

I nya stadsdelen Skeppsbron i Jönköping byggs HSB Parketten, 149 nya hyresrätter varav 60 trygghetsboenden. Intresset för att flytta in i dessa lägenheter har varit mycket stort. Kvarteret är det första av fyra HSB ska uppföra på området. Projektet har flutit på väl under 2023 och under våren 2024 har inflyttning påbörjats. Vi ser fram emot att se området växa och få liv.

Läs mer »

Brf Sånglärkan, Halmstad

Ranagård är ett område i Halmstad, beläget mellan centrum och Tylösand, som utvecklas till en ny vital stadsdel. HSB Göta är en av flera aktörer som är med och formar den nya stadsdelen. Här har vi byggt nio radhus och 31 lägenheter, vilket såldes slut mer eller mindre direkt. Kvarteret är nu färdigställt och inflyttning genomfördes under första halvan av 2023. 

Läs mer »

HSB Götas hållbarhetsrapport

– vi vill bidra till en bättre värld

Världen står inför stora miljö- och hållbarhetsutmaningar och vi på HSB tar dem på största allvar. Vårt arbete med miljö, energi och klimat utgår från FN:s globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. De inriktar sig på en snabbt minskad klimatpåverkan, en giftfri miljö och en god, bebyggd miljö.

Utsläppskällor

Vår strategi för hållbar tillväxt

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår strategi för hållbar tillväxt. Strategin sätter fokus på resurseffektivitet, klimat, tillväxt genom hållbara tjänster och produkter. Dessutom ska HSB vara en viktig aktör för det hållbara samhället. 

ISO 50001 certifikat

I februari 2022 erhöll vi certifikat för vårt energiledningssystem enligt ISO 50 001. Certifieringsrevisionen ägde rum under hösten 2021, och under hösten 2022 genomfördes en uppföljande revision med godkänt resultat. Ledningssystemet har för oss inneburit ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan som vi förutsätter kommer bidra till ytterligare förbättring av vår energiprestanda.

Så gör vi rätt

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete bygger på att alla intressenter känner till vilka regler som gäller. Därför jobbar HSB efter ett antal policys och koder. Vi har också sedan 2018 en visselblåsarfunktion. Hittills har inga oegentligheter framkommit via den funktionen.

Biologisk mångfald på agendan

Biologisk mångfald har seglat upp som den viktigaste hållbarhetsfrågan näst efter klimatfrågan. Biologisk mångfald behövs för genetisk variation och är även viktig för oss människor eftersom den ger oss mat, medicin och andra livsnödvändigheter. Inom HSB har vi som mål att förvalta våra fastigheter under lång tid framöver. Utöver att vår förvaltning har bedrivits fritt från bekämpningsmedel och andra kemikalier under många år, behöver vi också ta fram riktlinjer för hur vi utformar våra utemiljöer med hänsyn till biologisk mångfald, natur och arter. Detta arbete fortsätter under 2024.

0

MMI-INDEX.
2023 nådde vi 68 i Motiverad MedarbetarIndex.

0 %

KVINNLIGA MEDARBETARE.
Totalt är det 133 kvinnliga och 153 manliga medarbetare.

0 MWh

PRODUCERAD SOLENERGI.
under 2023. En ökning med 28 MWh från 2022.

Två unga HSB-anställda

HSB med på prestigefylld lista över arbetsgivare

HSB finns med på Academic Works lista över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare (plats 83). Undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI) vänder sig till unga som befinner sig i början av sin karriär och det känns positivt att HSB år efter år hamnar på topplistan.

HSB Sköld

Branschens mest hållbara varumärke

Strategin för hållbar tillväxt stöttar oss i det arbetet, och har gett resultat. 2023 blev HSB för fjärde gången vinnare av utmärkelsen Sveriges grönaste varumärke i kategorin nyproduktion av bostäder. Vinnaren väljs av konsumenterna i en undersökning från strategiföretaget Differ.

Ekonomisk redovisning

Nettoomsättningen under 2023 var i koncernen 495,1 mkr. Det egna kapitalet uppgick under 2023 till 640,7 mkr.

Spela videoklipp

HSB Göta
Österängsvägen 3, 551 18 Jönköping
077-110 10 30